Курс по маникюр – Плевен

Започват записвания за основен курс по маникюр в град Плевен. Лектор е професионалистта Ирена Трифонова.

Групата ще стартира на 26.08.2019г.

Желаещите да получат повече информация и за записване могат да се обадят на телефон 087 799 99 87  

  • класически маникюр
  • поставяне на гел в/у естествен нокът
  • работа с гел лак
  • поддръжка на гел и няколко вида декорации

маникюр_курс

маникюр_плевен_2маникюр_плевен_3

Заключителна среща по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане”

На 18.12.2018г. представители на „Аполи инвест“ ЕООД присъстваха на заключителната конференция по проект „Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане”, с бенифициент: „БИТСП – Проектни консултанти“ ООД

Какво предлага уеб платформата JOB CARE?

www.job-care.bg

JOB CARE е уникална по рода си платформа по рода си платформа, с възможност работодатели директно да търсят, намират и контактуват с точните лица, които искат да наемат на работа.

JOB CARE е насочена към подпомагане на трудовата заетост на лица с увреждания и други групи в неравностойно положение на пазара на труда.

JOB CARE брошура

КАРИЕРА

КАРИЕРА

„Аполи Инвест“ ЕООД търси да назначи кариерен консултант и коуч/психолог за провеждане на консултации във връзка с дейност за осигуряване на социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика по проект BG05M9OP001-2.010-0615-C01 „Детски център по интереси“, алтернатива за развитие на социалното предприемачество“. Дейността включва извършване на консултации на 6 лица от целевата група в периода декември 2018г. – март 2019г.

Минимални изисквания: висше образование в конкретната експертна област и минимум 2 години релевантен опит.

Моля желаещите да кандидатстват да подадат най-късно до 30.11.2018г. заявление, автобиография и документи за образование до „Аполи Инвест“ ЕООД гр. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ 18.

 

Бизнес услуги