Обучение по програмата „Ваучери за заети лица“ 2017 – 2020

“Ваучери за заети лица”2017-2020

Запишете се за обучение по новата програма “Ваучери за заети лица”2017-2020

Ваучери за заети

На 18 август 2017 г. Агенцията по заетостта  преустанови приема на заявления по проекта „Ваучери за заети лица“, поради достигане на определения финансов ресурс!

 

 

Само сега безвъзмездно финансиране по ОП РЧР в размер на 85% за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

ВАЖНО:

Условия, на които трябва да отговарят лицата са:

 • да бъдат заети на трудов договор
 • да имат средна или по-ниска степен на образование

По настоящата процедура НЕ се допускат кандидати:

 • придобили степен от висшето образование
 • самонаети
 • лица на трудов договор, заети в общинската администрация
 • лица на трудов договор, заети в областната администрация
 • лица на трудов договор, заети в структурите на съдебната власт
 • лица на трудов договор, заети в НОИ и НЗОК

Пенсионери, работещи на трудов договор, МОГАТ да бъдат допустими, в случай че не са наети в администрацията на някои от недопустимата целева група.

Лица, които са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“,  МОГАТ да кандидатстват за обучение по програма Ваучери за заети лица, при следните условия:

 • В случай, че сте се обучили по специалност с ваучер в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“, направете Вашия избор за друга  специалност и  езиково или компютърно /КК4/ обучение по програма „Ваучери за заети лица“.
 • В случай, че сте преминали езиково обучение с ваучер в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“, направете Вашия избор за друг език или компютърно /КК4/ обучение  и  за  специалност.
 • В случай, че сте се обучили по специалност и език в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“, направете Вашия избор за друга специалност и друго езиково обучение  или компютърно /КК4/ обучение.
 • В случай, че сте се обучили по специалност и компютри/КК4/ в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“, направете Вашия избор за друга специалност и езиково обучение.
 • В случай, че сте се преминали през компютърно обучение/КК4/ в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“, направете Вашия избор за специалност и  езиково обучение.

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

Важно: През периода на изпълнение на проекта лицата имат право да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

Не е допустимо провеждане на дистанционно обучение.

Заявлението се подава или по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят копие на документ за завършено образование и приложение/я към тях.

Електронно можете да подадете Вашето заявление ТУК.

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления с правилата на проекта, ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.

Ваучери за заети лица Аполи

Градове в които се предлага обучение: Плевен, София, Велико Търново, Павликени, Левски, Мездра, Долни Дъбник.                                                                               Повече информация относно специалностите и градовете, в които се предлагат можете да намерите ТУК.

 Заявете Вашето желание за вида обучение, в който искате да се включите  като попълните онлайн заявката и ние своевременно и  безплатно ще Ви консултираме,  и информиране за специфичните подробности по програмата и за нейния старт.

 

 

Име/Фамилия*
Телефон:*
E-mail:*
Съобщение:*

За повече информация:   064/ 82 72 70; 0899943750; 0897821727

контакти