Архитектура и строителство

Направление 582:   Строителство

1. Професия “Строител”, код 582030

– специалност “Кофражи”, код 5820302, ІІ СПК;

– специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, ІІ СПК;

– специалност “Зидария”, код 5820304, ІІ СПК;

– специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, ІІ СПК;

– специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, ІІ СПК;

– специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, ІІ СПК;

– специалност “Бояджийски работи”, код 5820309; ІІ СПК;

– специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, ІІ СПК;

– специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311; ІІ СПК;

– специалност “Покриви”, код 5820312, ІІ СПК

2. Професия “Строителен техник”, код 582010

– специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101, ІІІ СПК;

– специалност “Транспортно строителство”, код 5820104, ІІІ СПК

3. Професия “Строител – монтажник”, код 582040

– специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, ІІ СПК;

– специалност “Метални конструкции”, код 5820402, ІІ СПК;

– специалност “Сухо строителство”, код 5820403, ІІ СПК;

– специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, ІІ СПК

4. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050

– специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, ІІ СПК;

– специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502, ІІ СПК

5. Професия “Пътен строител”, код 582060

– специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, ІІІ СПК

6. Професия “Помощник в строителството”, код 582080

– специалност “Основни и довършителни работи”, код 5820801, І СПК

7. Професия “Помощник пътен строител”, код 582090

– специалност “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, І СПК

Архитектура и строителство