Социални услуги

Направление 762:   Социална работа и консултиране

1. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020

– специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, ІІІ СПК;

– специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, ІІІ СПК;

2. Професия “Помощник – възпитател”, код 762030

– специалност “Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код    7620301, ІІІ СПК

3. Професия “Социален асистент”, код 762040

– специалност “Подпомагане на деца”, код 7620401, ІІ СПК;

– специалност “Подпомагане на възрастни”, код 7620402, ІІ СПК;

4. Професия “Приемен родител”, код 762060

– специалност “Осигуряване на приемна грижа”, код 7620601, ІІ СПК

 

Социални услуги