Техника

Направление 521:   Машиностроене, металообработване и металургия

1. Професия “Машинен оператор”, код 521030

– специалност ”Металорежещи машини”, код 5210301, ІІ СПК;

– специалност “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, ІІ СПК

2. Професия “Машинен монтьор”, код 521040

– специалност “Металообработващи машини”, код 5210414, ІІ СПК

– специалност “Машини и съоръжения за химическата и хранително – вкусовата промишленост”, код 5210415, ІІ СПК;

– специалност “Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”, код 5210416, ІІ СПК;

3. Професия “Заварчик”, код 521090

– специалност “Заваряване”, код 5210901, І СПК

4. Професия “Стругар”, код 521100

– специалност “Стругарство”, код 5211001, І СПК

5. Професия “Шлосер”, код 521110

– специалност “Шлосерство”, код 5211101, І СПК

Направление 522:   Електротехника и енергетика

1. Професия “Електротехник”, код 522010

– специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220101, ІІІ СПК;

– специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220103, ІІІ СПК;

– специалност “Електрически инсталации”, код 5220109, ІІІ СПК;

– специалност “Електродомакинска техника”, код 5220110, ІІІ СПК

2. Професия “Електромонтьор”, код 522020

– специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201, ІІ СПК;

– специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204, ІІ СПК;

– специалност “Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207, ІІ СПК;

– специалност “Електрически инсталации”, код 5220210, ІІ СПК;

– специалност “Електродомакинска техника”, код 5220211, ІІ СПК

3. Професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030

– специалност “Газова техника”, код 5220306, ІІІ СПК;

– специалност “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, код 5220309, ІІІ СПК

4. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040

– специалност “Газова техника”, код 5220406, ІІ СПК;

– специалност “Топлотехника”, код 5220409, ІІ СПК

5. Професия “Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, код 522050

– специалност “Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, код 5220501, ІІ СПК 6. Професия “Огняр”, код 522060

– специалности “Огнярство”, код 5220601, І СПК

 

Техника

Направление 523:   Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

1. Професия “Техник по комуникационни системи”, код 523010

– специалност “Телекомуникационни системи”, код 5230102, ІІІ СПК

2. Професия “Монтьор по комуникационни системи”, код 523020

– специалност “Телекомуникационни системи”, код 5230202, ІІ СПК

3. Професия “Техник на компютърни системи”, код 522050

– специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230501, ІІІ СПК;

– специалност “Компютърни мрежи”, код 5230502, ІІІ СПК

4. Професия “Монтьор на компютърни системи”, код 523060

– специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230601, ІІ СПК;

– специалност “Компютърни мрежи”, код 5230602, ІІ СПК

Направление 525:   Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1. Професия “Техник по транспортна техника”, код 525010

– специалност “Автотранспортна техника”, код 5250101, ІІІ СПК;

– специалност “Пътно – строителна техника”, код 5250102, ІІІ СПК

2. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020

– специалности: “Автотранспортна техника”, код 5250201, ІІ СПК;

– специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, ІІ СПК

3. Професия “Техник по подемно – транспортна техника”, код 525050

– специалност “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250501, ІІІ СПК;

– специалност “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502, ІІІ СПК

4. Професия “Монтьор на подемно – транспортна техника”, код 525060

– специалност “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътно – транспортни средства”, код 5250601, ІІ СПК;

– специалност “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, ІІ СПК