Велико Търново

1. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“ специалност „Бизнес услуги“II СПК, код: 3450401

2. Професия „Помощник възпитател“ специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“III СПК, код: 7620301

3. Професия „Козметик“ Специалност „Козметика“II СПК, код: 8150201


Ключови компетентности

1. Английски език – Ключова Компетентност II

2. Дигитална компетентност – Компютърна грамотност – 45 ЧАСА

3. Дигитална компетентност – Ключови компетентности КК 4 включва:

 1. AutoCAD
 2. База от данни
 3. ИТ базово ниво
 4. Компютърна анимация
 5. Компютърна текстообработка
 6. Компютърни презентации
 7. Обработка на растерна графика
 8. Обработка на векторна графика
 9. Предпечатна подготовка
 10. Работа с ел. таблици
 11. Уеб дизайн
 12. Защита в интернет