Коучинг процес

Какво изисква коучинг процесът от клиента?

Клиентът избира фокуса на разговора, поставя целите и тяхното постигане зависи от неговия/нейния ангажимент и темпо. Клиентът е отговорен за постигането на целите, които сам си е поставил.

В коучинга клиентът избира стъпките и поема отговорност за изпълнението им в определения от самия него срок.
За да е успешен, коучинг процесът изисква определени неща от клиента, който трябва:
Да е фокусиран – върху себе си, върху трудните въпроси, неприемливите истини и върху успеха си.
Да изостри сетивата като наблюдава поведенията и комуникацията на другите и слуша собствената си интуиция, предположения, преценки и начина, по който звучи, когато говори.
Да бъде самодисциплиниран – да провокира съществуващите си нагласи, вярвания и поведения и да развива нови, които служат на поставените от клиента цели, по по-добър начин.

Да предприема решителни действия – колкото и да са извън зоната на комфорт и въпреки вътрешната несигурност, за да направи крачка към изключителни резултати.
Да има съпричастие – към себе си, когато експериментира с нови поведения, преживява спадове или загуби, и към другите, когато те преминават през същото.
Да проявява чувство за хумор – да не се взима твърде насериозно, да използва шегата, за да разведри всяка ситуация.
Да се упражнява да управлява себе си – да поддържа форма дори при разочарование и неизпълнени очаквания, да избягва емоционални реакции.
Да прояви сила – за да промени основната си стратегия за успех и да не бъде вече ръководен от страха, а от изобилието, постоянно да се самоизследва, да преодолява вътрешните и външни бариери.
Стил – да използва силните си страни и да преодолява ограниченията, за да развие стил на човек/екип, който печели.