Продължителност на коучинга

Колко време продължава коучингът?

Коучинг процесът стартира със среща наречена „intake”. Целта на първата среща е да бъдат дефинирани:
Целите или зоните на работа
Продължителността на коучинг партньорството
Графика на работа
Финансовите параметри
Да изгради доверие между коуч и клиент

Продължителността на коучинг партньорството зависи от целите на клиента – краткосрочни или дългосрочни, качествени или количествени и от тяхната комплексност.

За определени типове фокусиран коучинг, 3 до 6 месеца работа с коуч може да се окажат достатъчни. За други типове коучинг, клиентите може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време. Факторите, които влияят върху продължителността са:
Вид на целите
Честотата на коучинг срещите
Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят
Бюджетите на разположение за коучинг.
При коучингът за Изпълнителни Директори обикновено клиентът продължава коучинг взаимоотношенията 18 месеца, а може и повече, в зависимост от целите и особено в случай на нужда от дългосрочна промяна в компанията, реорганизация и преструктуриране. Една от целите на коучинг партньорството е да подкрепи клиента да изгради навици да си задава въпроси, да изследва и да е отговорен и ангажиран към набелязаните цели. Целта на коуча е клиентът да стане независим от него и да се справя сам.
След „intake” , коучът предоставя на клиента структура на партньорството. В зависимост от типа коучиг и спецификата на целите инструментите за постигане на целите са:
Индивидуален график
Телефонни/онлайн сесии
Екипни сесии
Индивидуален тренинг
Групов тренинг
Групов коучинг
Клиента дава своето одобрение.