Работа на коуча

Каква е работата на коуча?

ЛИЧЕН ТРЕНЬОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Коуч е професионалистът, който застава до човека, потърсил неговата намеса и работи целенасочено за това клиентът да получи търсените резултати и удовлетворение в личния си и професионален живот.

Коучът допринася за успеха и удовлетворението на клиента. По този начин реализира и своя успех.

За да вникнем по-дълбоко в същността на термина „коуч”, нека изследваме етимологията й. На английски език “coach‘’ e пощенска кола, дилижанс, карета, вагон, автобус. Израза ‘’to travel in a coach’’ означава „да пътуваш в превозно средство” по релси или по въздуха. С други думи, ‘’coach’’ е превозно средство, което придвижва човек или група хора от една начална точка до желаната крайна дестинация.

Коучът е този, който върви ръка за ръка с клиента от анализа на актуалната ситуация (място на тръгване) до определяне на целите (място на пристигане) и изработването и реализирането на плана за действие, свързващ началната точка и крайната дестинация.

Той си служи с разнообразен набор от инструменти, благодарение на които съумява да извади най-доброто от своя клиент, като му помага да преодолее собствените си бариери и да развие пълния си потенциал.

Коучът е личен консултант и няма нищо общо с терапевт или лекар. Той не се занимава с психически патологии или психотерапия, нито с диагностика и лечение на каквито и да е болести.

Коучът се ангажира да съдейства на своя клиент в разкриването на неговия потенциал и постигането на целите му, като набляга върху „изобретателно подобрение”. То се различава от характерното за терапията и лечението „коригиращо подобрение”. С други думи, методите, които се прилагат при коучинга, се ориентирани към целите, а не към самия проблем.

Коучът осигурява и има задача да поддържа сигурна среда или „пространство“, в която клиентът да изследва. Това пространство позволява на клиента „таймаут“, за да оцени как вървят нещата, да набележи критериите за успех и бъдещите стратегически стъпки.

Коучът не оценява резултатите, нито съди клиента. Няма провал, а само обратна връзка. Коучът обаче очаква клиентът да поеме отговорност и да развие гъвкавост, за да преодолее пречките по пътя към целите си.

Коучът също така е длъжен в интерес на клиента да го провокира движение, ако забележи, че клиента сам се спира по пътя към постигането на целите си.