Плевен

1. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“ специалност „Бизнес услуги“ – II СПК, код: 3450401

2. Професия „Помощник възпитател“ специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ – III СПК, код: 7620301

3. Професия „Козметик“ Специалност „Козметика“ – II СПК, код: 8150201


Ключови компетентности

1. Английски език – Ключова Компетентност II

2. Дигитална компетентност – Компютърна грамотност – 45 ЧАСА

3. Дигитална компетентност – Ключови компетентности КК 4 включва:

  1. Компютърна грамотност
  2. Графичен дизайн