Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: apoli.info

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта е да се запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

„Аполи 09“ ЕООД – гр.Плевен, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 114620902, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.“Кирил и Методий“ 18, офис 22, е администратор на лични данни и като такъв обработва личните  данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни.

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, като поемаме отговорност за правилното и използване. Важно е да знаете  каква лична информация събираме и каква е причината да го правим . Предоставянето на личните данни е доброволно.

Информация за лични данни която събираме на нашия сайт.

В сайтът ни може да се информирате за нашите дейности без регистрация, за тази цел не е необходимо да предоставяте лични данни. Единствено пазим IP адресите на посетителите на сайта ни apoli.info при логване в използвания от Вас браузър с цел оптимизация и отстраняване на неизправности.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на e-mail адреса ви, може да бъде предоставен на услуга Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Дистанционно обучение – информация за лични данни 

В платформата за дистанционно обучение, след записване за избрания курс обучаемия може да попълни лични си данни, като имена, e-mail, държава, град, и др. ЕГН не се попълва. При желание от обучаемия може да се добави и снимка. Останалата информация се попълва  на хартиен носител за оформяне на съответния курс.

Електронен формуляр – изискване на лични данни при попълване на 

При въпроси към нас може да използвате нашия електронен формуляр при който е необходимо попълване на:

Име/фамилия, e-mail и телефон за връзка

Информация от която имаме нужда:

С цел коректно предоставяне на нашите услуги, ние събираме информация за Вас, като идентификационни данни и информация за контакти.

При попълване на електронна форма са необходими три имена, телефон, e-mail за контакт и в някои случаи адрес за кореспонденция.

Важно е да знаете, че:

Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на личните данни.

Администраторът не предава лични данни в трета държава (извън ЕС) или международна организация;

В редки случаи може да използваме данните Ви независимо, че не сте наш клиент, например  ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент.

Какво се случва при отказ за предоставяне на лични данни?

В случай, че не ни предоставите необходимата информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканото от Вас обучение или отговор на ваше запитване . При правилно предоставяне на информация обучението би стартирало успешно, както и връзката с Вас.

Как използваме информацията от Вас?

Събирането на Вашите лични данни е необходимо за да изпълним своите законови задължения, както и договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги.

Разкриването на Вашите лични данни е съобразено със Закона за защита на личните данни.  Ние няма да разкрием Вашите лични данни на трети лица, но можем да ги предоставим на:

 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност;
 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
 • всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор.

От всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име ние изискваме,  да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Как съхраняваме информацията Ви?

Информацията Ви ще се съхранява на нашите защитени компютри, сървъри и хартиени файлове. Важно е да знаете, че ползваме системи за предотвратяване на неоторизиран достъп, загуба на информация и антивирусен софтуер.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт  (платформата за дистанционно обучение), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Период на съхранение на Личните данни:

В зависимост от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към дейността ни.

Вашите права съгласно Общия регламент:

 • правото ми на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни, които мога да упражня на адреса на управление на АЛД
 • правото ми да възразя срещу обработване на предоставените лични данни за целите на директния маркетинг,
 • правото да бъда уведомен/а преди личните ми данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да възразя срещу такова разкриване или използване.
 • категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните:
  • Органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), за в изпълнение на законоустановените им правомощия и когато е изисквано по надлежен път;
  • Държавни органи ( НАП, НОИ, МОН, МВР, КЗЛД и др.), надлежно легитимирали се със съответни документи при и по повод изпълнение на официалните им правомощия
 • правото ми да подам жалба по административен ред (до Комисията за защита на личните данни) или по съдебен ред (пред съответния компетентен съд) в случай че считам, че администраторът обработва моите лични данни незаконосъобразно.
 • да оттегля съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето;

Ако имате профил в този сайт (в платформата за електронно обучение) или сте оставяли коментари в него (в сайта или платформата), можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.