КАРИЕРА

„Аполи Инвест“ ЕООД търси да назначи кариерен консултант и коуч/психолог за провеждане на консултации във връзка с дейност за осигуряване на социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика по проект BG05M9OP001-2.010-0615-C01 „Детски център по интереси“, алтернатива за развитие на социалното предприемачество“. Дейността включва извършване на консултации на 6 лица от целевата група в периода декември 2018г. – март 2019г.

Минимални изисквания: висше образование в конкретната експертна област и минимум 2 години релевантен опит.

Моля желаещите да кандидатстват да подадат най-късно до 30.11.2018г. заявление, автобиография и документи за образование до „Аполи Инвест“ ЕООД гр. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ 18.

 

Бизнес услуги

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *