Информатика

Направление 481:   Компютърни науки

1. Професия “Програмист”, код 481010

– специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101, ІІ СПК;

2. Професия “Системен програмист”, код 481020

– специалност “Системно програмиране”, код 4810201, ІІІ СПК

Направление 482:   Приложна информатика

1. Професия “Икономист – информатик” , код 482010

– специалност “Икономическа информатика”, код 4820101, ІІІ СПК;

2. Професия “Оператор на информационно осигуряване”, код 482020

– специалност “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201, ІІ СПК

3. Професия “Оператор на компютър”, код 482030

– специалност “Текстообработване”, код 4820301, І СПК

4. Професия “Организатор Интернет приложения”, код 482040

– специалност “Електронна търговия”, код 4820401, ІІІ СПК

 

Информатика