Какво не е Коучингът?

Какво не е Коучингът?

Коучингът не е консултиране, защото клиента поставя цели, изработва решенията, следва плана си на действие.
Коучингът не е терапия, защото подходът е фокусиран около въпроса „Как да използваме ресурсите, които притежаваме?”
Коучингът не е тренинг, защото процесът на размяна на информацията е многостенен и следва структура определена от клиента.
Не е менторство, защото коучът избягва да наставлява клиента.
Коучингът не треньорска работа, защото се концентрира върху използване на успешните умения на клиента, докато развива ментални навици за осъзнато използване.