Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти

Програма: Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти

Одобрена със заповед № РД 09-204 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата ще подпомогне педагогическите специалисти да отразят в професионалното си портфолио постигнатите компетентности от професионалния си профил. Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. По време на курса педагогическите специалисти ще усвоят знания за това как да създадат свое портфолио и да отразят следното: активно участие в реализиране на политиката на институцията; постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес; динамиката на професионалните изяви както лични, така и на децата и учениците, с които работят; професионалното усъвършенстване и кариерното израстване; философия на преподаване; стратегии и ефективност на преподаване; оценка на учениците; самонаблюдение; използване на уеб-базирани продукти. Чрез редица примери, насочващи въпроси, техники и модели, педагогическите специалисти ще успеят лесно да създадат индивидуално и атрактивно портфолио, с помощта на което в процеса на атестиране обективно ще бъде оценен професионалния опит на специалиста.

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Другo: представяне на портфолио
Форма на обучение: Присъствена