Изкуства

Изкуства

Направление 213:    Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

1. Професия “Компютърен аниматор”, код 213050

–  специалност “Компютърна анимация”, код 2130501, ІІІ СПК

2. Професия “Компютърен график”, код 213060

– специалност “Компютърна графика”, код 2130601, ІІІ СПК

3. Професия “Графичен дизайн”, код 213070

– специалност “Графичен дизайн”, код 2130701, ІІІ СПК

Направление 214:    Дизайн

4. Професия “Дизайнер”, код 214010

– специалност “Интериорен дизайн”, код 2140106, ІІІ СПК

Изкуства_2