Обществена сигурност и безопасност

Обществена сигурност и безопасност

Направление 861:   Сигурност

1. Професия “Охранител”, код 861010

– специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, ІІІ СПК;

– специалност “Лична охрана”, код 8610102, ІІІ СПК;

– специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103, ІІІ СПК

2. Професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, код 861020

– специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи”, код 8610201, ІІІ СПК