Стопански науки и администрация

Направление 341:   Търговия на едро и дребно 

1. Професия “Продавач – консултант”, код 341020

– специалност “Продавач – консултант”, код 3410201, ІІ СПК

Направление 342:   Маркетинг и реклама

1. Професия “Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020

– специалност “Маркетингови проучвания”, код 3420201, ІІ СПК

Направление 343:   Финанси, банково и застрахователно дело 

1. Професия “Финансист”, код 343010

– специалност “Банково дело”, код 3430101, ІІІ СПК

Направление 344:   Счетоводство и данъчно облагане

1. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030

– специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, ІІІ СПК

Направление 345:   Администрация и управление 

1. Професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040

– специалност “Бизнес услуги”, код 3450401, ІІ СПК

2. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

– специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, ІІ СПК

3. Професия “Касиер”, код 345060

– специалност “Касиер”, код 3450601, І СПК

4. Професия “Икономист”, код 345120

– специалност “Индустрия”, код 3451201, ІІІ СПК;

– специалност “Търговия”, код 3451202, ІІІ СПК;

– специалност “Земеделско стопанство”, код 3451203, ІІІ СПК;

– специалност ”Икономика и мениджмънт”, код 3451204, ІІІ СПК

Направление 346:   Секретарски и административни офис дейности

1. Професия “Офис – мениджър”, код 346010

– специалност “Бизнес – администрация”, код 3460101, ІІІ СПК

2. Професия “Офис – секретар”, код 346020

– специалност “Административно обслужване”, код 3460201, ІІ СПК

Стопански науки и администрация