За нас

whoweare

„АПОЛИ 09“ ЕООД развива своята дейност в следните области: 

 1. Обучения
 2. Професионално ориентиране и кариерно консултиране
 3. Управление на проекти 
 4. Медиация, като способ за алтернативно решаване на спорове
 5. Коучинг

„Аполи 09“ ЕООД си партнира с редица дружества и учреждения, част от които са „ИКоМС“ ЕООД, Технически университет – гр. Габрово, Сдружение „ВИА ХУМАНИКА“, „Инфра Сити Консулт“ ООД, „Експрес инженеринг“ ЕООД, „BizPortal“ ООД, „Национално сдружение за управление на проекти”, Бизнес център „Информа интелект”, „Хелиос енерджи” ЕООД – България, „Евроквалификационен център“ АД и др. Заедно с нашите партньори реализирахме  редица проекти, като някои от тях са:

 • Проект „Посоки“ по НПДЗ за РСЗ – гр. Ловеч
 • Проект „Шанс за успех“ по НПДЗ за РСЗ – гр. Ловеч
 • Проект „Компас“ по НПДЗ за РСЗ – гр. Ловеч
 • Проект „Висока адаптивност на заетите – ключ към висока производителност и конкурентноспособност на “Плевен-БТ” АД”
 • Проект „Трайни насаждения” по договор № 411022060624 с Агенция по заетостта по бюджетна линия АУПТ
 • Национална програма „Клио“ по НПДЗ за РСЗ – гр. Ловеч
 • Проект „Първа работа“ по ОПРЧР 2007-2013 г. за РСЗ – гр. Ловеч
 • Схема „Подкрепа за предприемчивите българи“ по ОПРЧР 2007-2013 г. за РСЗ – гр. Ловеч
 • Проект за повишаване конкурентноспособността на „Пелтина“ ЕООД – гр. Искър

и други.

Системата за управление на качеството на обучението e сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet.

 Сертификат_DQS GmbH

Сертификат_IQ_NET

През годините наши клиенти са били:

 • Общини

Плевен, Пордим, Павликени, Велико Търново, Кнежа, Левски, Долна Митрополия, Сухиндол, Червен бряг, Мездра, Ботевград, Белене, Ловеч, София, Никопол, Монтана, Добрич, Дряново, Горна Оряховица

 • Училища

– ПГЕХТ  “Асен Златаров” – гр. Плевен

– ПГМЕТ – гр. Плевен

– ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен

– ПГЛВ “Александър Стамболийски” – гр. Плевен

– ПГСС  „Проф. Иван Иванов“ – гр. Долни Дъбник

– СОУ “Васил Априлов “  – гр. Долна Митрополия

– ОУ “Св. Св. Кирил и Методий “ – с. Горна Митрополия

– СОУ “Евлоги Георгиев” – гр. Тръстеник

 • Университети и колежи

– Технически университет – гр. Габрово

– Колеж при ВТУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Велико Търново

 • Фирми, администрации и банки

–  „Плевенски цимент“ ЕООД – гр. Плевен

– „Плевенско пиво“ ЕООД – гр. Плевен

– „Вапцаров“ ЕООД – гр. Плевен

– „Трактор“ ЕООД – гр. Плевен

– „Геофизика“ ЕООД – гр. София

– „Предприятие – добив на нефт и газ“ ЕООД

– „Търговия“ АД – гр. Троян

– „НЕК“ ЕАД София – Електропреносен район – Плевен и Ловеч

– „НЕК“ ЕАД София – Промишлена енергетика – клон Плевен

– „НЕК“ ЕАД София – Клон АЕЦ „Белене“

– Областна администрация – гр. Плевен

– Областна администрация – гр. Монтана

– Банка „Земеделски кредит“, клон Плевен

– Банка „Хеброс“, клон Плевен

– Пощенска банка, клон Плевен

– ДСК, клон Плевен

– Общинска банка, клон Плевен

– ОББ, клон Плевен

– Други фирми от малкия и среден бизнес в регион Плевен