Роля на медиатора

КАКВА Е РОЛЯТА НА МЕДИАТОРА?

 • Медиаторът подпомага и насочва страните като:
  • улеснява общуването между тях,
  • съдейства да определят интересите и приоритетите си,
  • търси специфична информация, която да помогне за анализирането на потребностите им,
  • помага им да преценят евентуалните ползи и загуби,
  • помага да обсъдят и формулират възможни разрешения.
 • Медиаторът е безпристрастен. Той не е съдия, арбитър или адвокат
  • не предлага и не налага на страните решение,
  • не определя на кого принадлежи правото,
  • не дава правни съвети и становища,
  • не дава оценки по отношение на спора и на страните.