КАРИЕРА

„Аполи Инвест“ ЕООД търси да назначи кариерен консултант за провеждане на кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила в гр. Гулянци по проект BG05M90P001-2.018-0003-C01 „Социално-икономическа интеграцияна уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“. Дейността включва извършване на консултации на 224 ученици от целевата група в гр. Гулянци най-късно до 31.08.2020г.

Моля желаещите да кандидатстват да подадат най-късно до 30.08.2019г. заявление и автобиография до „Аполи Инвест“ ЕООД гр. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ 18.

 

Бизнес услуги

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *